Montaža klima uređaja

Montaža klima uređaja do 12000 BTU   (plus svaki metar instalacije 15 eura) 75€
Montaža klima uređaja do 18000 BTU   (plus svaki metar instalacije 15 eura) 90€
Montaža klima uređaja do 24000 BTU   (plus svaki metar instalacije 20 eura) 110€

Servis klima uređaja

Servis klima uređaja do 12000 BTU 25€
Servis klima uređaja do 18000 BTU 25€
Servis klima uređaja do 24000 BTU 30€

Demontaža klima uređaja

Demontaža uređaja do 12000 BTU 25€
Demontaža uređaja od 18000 do 24000 BTU 35€

 

Popravka klima uređaja

Popravka elektronike klima uređaja 50-100€
Zamena kondenzatora klima uređaja 25-45€
Dopunjavanje freona R-22 na klima uređaju 30€
Dopunjavanje freona R-410a na klima uređaju 30€
Dopunjavanje freona R-407c na klima uređaju 30€
Motor ventilatora unutrašnje jedinice 50-80€
Motor ventilatora spoljašnje jedinice 60-100€